STRUČNI NADZOR

STRUČNI NADZOR

Pružamo usluge stručnog nadzora pri izvođenju radova na uređenju zelenih površina. Nadzorom se na temelju dugogodišnjeg iskustva i struke, omogučava stručni raspored biljaka na osnovu krajobraznog projekta. Osim toga, nadzorom se osigururava adekvatno provođenje sadnje kao i upotreba specificiranog biljnog materijala koji je određen detaljnim troškovnikom.