KRAJOBRAZNI PROJEKTI

Pri oblikovanju okoliša naselja vrtovi palmi u Strožancu izrađen je glavni krajobrazni projekt te su korištene tipične mediteranske biljke sa ciljem stvaranja luksuznog dojma koji dolikuje novoizgrađenom naselju. Dizajniran je okoliš koji se lako održava te izgleda efektno tijekom cijele godine.

Za uređenje ovog vrta, izradili smo krajobrazni projekt s projektom navodnjavanja te izveli kompletne radove izvođenja vrta i instaliranja navodnjavanja.

Krajobraznim projektom na izvedbenoj razini obrađen je Hotelski kompleks Romana koji se nalazi na Makarskoj rivijeri. Zelene površine rascjepkane su na više dijelova, zauzimaju cca 4000 m2, te su oblikovane mediteranskim autohtonim i alohtonim vrstama.

Villa Zaglav smještena je u blizini mora, s južne strane otoka Korčule te zauzima površinu od cca 5000 m2. Zelene površine oblikovane su dendroflorom koja pruža funkcionalnost i estetski doživljaj. U skladu sa željama vlasnika, sportski teren smješten je na istoku kuće na postojećoj ravnoj površini te je vizualnom barijerom od maslina, čempresa i oleandara, odijeljen od prilazne ceste. Jugozapadna zelena površina zadržala je utilitarni karakter budući da se radi o kamenjaru koji se pretvara u maslinik.

Dječje igralište s pripadajućom zelenom površinom nastalo je na prostoru nekadašnjeg zapuštenog parka. Budući da se nastojalo sačuvati što više postojećih visokih stabala alepskih borova, novi dizajn prilagođen je pozicijama borova kao i projektnom zadatku koji je zahtijevao ostvarivanje komunikacije s obližnjom plažom.

U sklopu uređenja turističke zgrade Rupe, koja gravitira području Nacionalnog parka Krka izrađen je projekt krajobraznog uređenja na nivou glavnog projekta. Pri tom su korištene autohtone i alohtone biljne vrste s ciljem postizanja estetike, uklapanja u postojeći okoliš kao i lakšeg održavanja.

Krajobraznim uređenjem ACI marine u Splitu prikazan je suvremeni ekološki dizajn javnih gradskih površina. Pri oblikovanju su korišteni vazdazeleni pokrivači tla i skulpturalne biljke koje atraktivno izgledaju tijekom cijele godine a ujedno su otporne na posolicu, sunce i vjetar.

Krajobrazni projekt kapetanskog vrta u Orebiću prikazuje obnovu povijesnog perivoja kao važnog spomenika kulturnog mediteranskog nasljeđa. Kapetanski vrtovi Orebića su prepoznatljiva i zaštićena ostvarenja budući da je Orebić nekada bio važno pomorsko središte u kojem su nastale vile upečatljive tipološke osobitosti.

Pri oblikovanju javne zelene površine u sklopu dječjeg igrališta u Rašeljikinoj ulici u Splitu sagledano je više aspekata: postojeće stanje terena, prisutnost prihvatljivih drvenastih vrsta, prirodne karakteristike prostora te korištenje prostora u budućnosti.

Pri oblikovanju okoliša naselja vrtovi palmi u Strožancu izrađen je glavni krajobrazni projekt te su korištene tipične mediteranske biljke sa ciljem stvaranja luksuznog dojma koji dolikuje novoizgrađenom naselju. Dizajniran je okoliš koji se lako održava te izgleda efektno tijekom cijele godine.

Submediteranski vrt oblikovan je obzirom na netaknutu prirodu koja ga okružuje. Zelene površine vrta zauzimaju 2000 m². Vrt je podijeljen na dvije cjeline: jugoistočnu s parking prostorom i bazenom te zapadnu s interesantnim povrtnjakom u obliku kruga i voćnjakom.

Dječje igralište Mertojak izgrađeno je na nagnutom terenu nekadašnjeg devastiranog dječjeg igrališta. Pri krajobraznom oblikovanju korištene su samo one vrste koje se smatraju sigurnima odnosno koje nisu potencijalno opasne po zdravlje djece te ne izazivaju toksikološke ni mehaničke ozljede.

Idejnim projektom obuhvaćeno je uređenje zaštićenog posjeda koji se smatra kulturnim dobrom a nalazi se u Kraljevića selu kod Vignja na Pelješcu. Nakon inventarizacije postojeće vegetacije; lovora, košćele, kupine i dr. provedena je valorizacija te oblikovan okoliš u skladu sa vrijednostima prostora.

Dubrovački renesansni ljetnikovac u Hrvatskoj je zaštićen kao spomenik kulture. Krajobraznom projektu prethodila je sveobuhvatna povijesna i stilska analiza svih arhitektonskih i vrtnih komponenti. Utvrđen je najpovoljniji način obnove vrta kako bi se u što većoj mjeri sačuvala povijesna prepoznatljivost dubrovačkih renesansnih vrtova.

Vrt uz obalu u uvali Basina na Hvaru oblikovan je prvenstveno ekološkim dizajnom. Buduci da se parcela nalazi na osami okružena šumom alpskog bora i cesmine, pri krajobraznom oblikovanju korištene su uglavnom autohtone biljke koje su karakteristicne za postojecu fitocenozu.

Na ulasku u grad Split a pri završetku brze ceste Solin-Klis nalazi se Mravinacka rampa koju zatvaraju dvije ceste os 10 i os12 a zauzima 6300 m². Trokutasta površina svedena je na dva nivoa korištenjem pokosa koji je obraden dendroflorom za sanaciju erozije.

Zelene površine u sklopu luksuznih apartmana u Vinišćima oblikovane su u skladu s zahtjevima korisnika prostora. Upotrebom vazdazelenih drvenastih vrsta u vidu živice stvoreni su mikroprostori koji osiguravaju ugodan boravak korisnicima prostora.

Uređenje prirodnog krajobraza prikazano je krajobraznim projektom biološke sanacije kamenoloma tvornice Dalmacijacement u Solinu, gdje su odabrane autohtone drvenaste vrste pogodne za sprječavanje erozije i uspostavu postojeće fitocenoze česmine i alepskog bora.

Kroz krajobrazni projekt stambene zgrade s krovnim vrtom u Splitu prikazano je oblikovanje manjeg mediteranskog vrta uz postizanje mediteranskog i mirisnog ugođaja, upotrebom autohtonih i alohtonih drvenastih svojti.

Pri oblikovanju okoliša Gradevinskog fakulteta u Splitu na temelju analize prostora odabran je dizajn koji omogucava jednostavno održavanje zelenih površina.

Prateci uslužni objekt PUO Mosor nalazi se na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionici Bisko–Šestanovac na približnoj stacionaži km 22+900.

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Bisko–Šestanovac duga je 25.1 km. Podrucje kroz koje prolazi autocesta obraslo je submediteranskim i epimediteranskim termofilnim listopadnim šumama medunca ili duba s bijelim grabom Querco-Carpinetum orientalis, uglavnom u razlicitim stadijima visokih i niskih šikara.

Nasip Srijane Radovici nalazi se na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionici Bisko- Šestanovac u dužini od 1 km, nagiba 1:1.5. Izgraden je od zbijenog kamenog materijala koji je obložen zemljanim slojem.

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Dugopolje-Bisko duga je 11.8 km. Podrucje kroz koje prolazi autocesta obraslo je submediteranskim i epimediteranskim termofilnim listopadnim šumama medunca ili duba s bijelim grabom ili crnim grabom Querco-Carpinetum orientalis i Carpino orientalis-Quercetum virgiliane, uglavnom u razlicitim stadijima visokih i niskih šikara.