OKOLIŠ GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SPLITU

PROJEKT

OPIS PROJEKTA

Pri oblikovanju okoliša Gradevinskog fakulteta u Splitu na temelju analize prostora odabran je dizajn koji omogucava jednostavno održavanje zelenih površina. Pri tom su korištena vazdazelena dendroflora koja je otporna na stanišne uvjete a ujedno pruža estetski ugodaj tijekom cijele godine. Sjeverna sjenovita strana objekta obradena je oblutkom i patuljastim tobirovcem iz kojeg mjestimicno proviruju palme male žumare. U skladu s dizajnom sjevernih zelenih površina predložen je isti dizajn na južnoj strani ali je umjesto oblutka za prekrivanje ploha upotrijebljena trava.