Blog

OPIS PROJEKTA

Idejnim projektom obuhvaćeno je uređenje zaštićenog posjeda koji se smatra kulturnim dobrom a nalazi se u Kraljevića selu kod Vignja na Pelješcu. Nakon inventarizacije postojeće vegetacije; lovora, košćele, kupine i dr. provedena je valorizacija te oblikovan okoliš u skladu sa vrijednostima prostora. Stvoren je vrt koji se uklapa u tipičan mediteranski krajobraz koji okružuje posjed. Projekt je izrađen u dvije varijante pri čemu se koriste mediteranske autohtone i alohtone biljke. Na travnjaku s južne strane nalaze se aromatični grmovi; ružmarini, lavande i mirte, koji predstavljaju neformalnu živicu, te niže palme Chamaerops humilis, kao i vitke lepezaste palme Trachycarpus fortunei sa ciljem vertikalnog naglašavanja građevine. Također se koriste tradicijske biljke poput žižule, agruma, i kumquata Fortunella margarita. Limun i kumquat uz vinovu lozu, žižulu i fežou su jedine biljke u vrtu koje osim estetske uloge imaju i utilitarnu ulogu. Zajedno sa palmama spadaju u egzotične vrste koje su nekadašnji pomorci i kapetani, tadašnji stanovnici šire lokacije Vignja i Orebića donosili sa putovanja i njima ukrašavali svoje vrtove. Drvena pergola na južnom pročelju naglašava rustikalni ugođaj te se na nju penje robusna penjačica Wisteria sinensis. Za prekrivanje pergole sa zapadne strane objekta, u skladu sa tradicijom odabrana je vinova loza koja će također osim estetskog pružati i utilitarni ugođaj nadahnut stoljetnim vinogradima pelješkog kraja.

BILJKE KORIŠTENE U PROJEKTU