Blog

Prateci uslužni objekt PUO Mosor nalazi se na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionici Bisko–Šestanovac na približnoj stacionaži km 22+900. Krajolik lokacije obilježen je fitocenozom šume hrasta medunca ili duba s bijelim grabom Querco-Carpinetum orientalis. Na lokaciji odmorišta, autocesta se nalazi u ravnini tla te ima sadržaje; djecje igralište, parkiralište, ugostiteljski objekt, javni WC i benzinsku postaju. Krajobraznim uredenjem oblikovane su zelene površine na kojima su zasadene uglavnom autohtone drvenaste vrste s ciljem stvaranja ugodne atmosfere za korisnike odmorišta. Biljke su rasporedene sukladno namjeni u prostoru; vizualna barijera, zaštita od prašine, dekorativnost, sjena i drugo. Površina djecjeg igrališta odijeljena je vazdazelenom živicom od parkirališta. Okolne staze su poplocane prikladnim autohtonim, kamenim, lomljenim plocama koje pridonose uklapanju citave površine u okoliš. Za stvaranje sjene na parkiralištu predložena su autohtona stabla košcele Celtis australis. Cijelo odmorište osmišljeno je po principu zrcalne simetrije naspram osi autoceste. Stoga je i krajobrazno oblikovanje prilagodeno postojecem simetricnom dizajnu, pa je s obje strane ceste osmišljen više i manje blago izdignut zatravljen teren. Na njemu je grupirana autohtona dekorativna dendroflora s ciljem osiguravanja intimnosti korisnicima prostora.