DJEČJE IGRALIŠTE KASTEL SUCURAC

OPIS

Dječje igralište s pripadajućom zelenom površinom nastalo je na prostoru nekadašnjeg zapuštenog parka. Budući da se nastojalo sačuvati što više postojećih visokih stabala alepskih borova, novi dizajn prilagođen je pozicijama borova kao i projektnom zadatku koji je zahtijevao ostvarivanje komunikacije s obližnjom plažom. Pri oblikovanju prostora korištena je atraktivna dendroflora prilagođena mediteranskim klimatskim uvjetima. Također je uvažen aspekt sigurnosti te su odabrane samo one biljke koje se smatraju sigurnima po djecu s toksikološkog i sigurnosnog stajališta. Za pokrivanje većih ploha, osim travnjaka, korišteni su pokrivači tla kojima su zelene površine objedinjene u cjelinu.

BILJKE KORIŠTENE U PROJEKTU