Blog

Krajobrazni projekt kapetanskog vrta u Orebiću prikazuje obnovu povijesnog perivoja kao važnog spomenika kulturnog mediteranskog nasljeđa. Kapetanski vrtovi Orebića su prepoznatljiva i zaštićena ostvarenja budući da je Orebić nekada bio važno pomorsko središte u kojem su nastale vile upečatljive tipološke osobitosti. Povijesnom analizom stilskih, kompozicijskih i oblikovnih elemenata kapetanskih vrtova utvrđen je najbolji način obnove vrta te su predložene kombinirane metode obnove koje uvažavaju zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: konzervacija, rekonstrukcija, restauracija i revitalizacija. Pri obnovi je korištena uglavnom metoda rekonstrukcije budući da nedostaje dovoljno autentičnih povijesnih izvora koji bi upućivali na nekadašnji izgled vrta. Na temelju valorizacije postojećeg stanja oblikovan je novi krajobrazni projekt koji je prilagođen prikladnim postojećim kompozicijskim i biljnim komponentama. Novim oblikovnim rješenjem nastojalo se oživjeti duh prepoznatljivosti nekadašnjih kapetanskih vrtova koji su ujedno objedinjavali utilitarnost i estetiku ali su imali i važan botanički kao i kulturno-društveni značaj.