Blog

PROJEKTI

OPIS PROJEKTA

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Bisko–Šestanovac duga je 25.1 km. Podrucje kroz koje prolazi autocesta obraslo je submediteranskim i epimediteranskim termofilnim listopadnim šumama medunca ili duba s bijelim grabom Querco-Carpinetum orientalis, uglavnom u razlicitim stadijima visokih i niskih šikara. Krajobraznom sanacijom nastoji se obnoviti ošteceno prirodno podrucje, poboljšati vizualne kvalitete autoceste te reintegrirati cestu u okoliš. Stoga je pri krajobraznom oblikovanju devastiranog okoliša odabrana autohtona dendroflora koja je otporna na specificne klimatske i pedološke uvjete. Odabrane drvenaste vrste primijenjene su obzirom na razne namjene poput: sanaciju erozije, formiranje vizualnih barijera, sanaciju narušenog šumskog ruba, privlacenje divljih životinja kroz AB prolaze i nadvožnjake i dr.