Blog

PROJEKT

OPIS PROJEKTA

U sklopu uređenja turističke zgrade Rupe, koja gravitira području Nacionalnog parka Krka izrađen je projekt krajobraznog uređenja na nivou glavnog projekta. Pri tom su korištene autohtone i alohtone biljne vrste s ciljem postizanja estetike, uklapanja u postojeći okoliš kao i lakšeg održavanja. Uvažene su prirodne karakteristike prostora te korištenje prostora u budućnosti. Budući da se parcela nalazi na području submediteranske šume hrasta medunca i bijelog graba Querco-Carpinetum orientalis, odabrane su one vrste koje su karakteristične za postojeću fitocenozu a to su: crni jasen Fraxinus ornus, maklen Acer monspessulanum, i oskoruša Sorbus aucuparia. S ciljem naglašavanja estetike korištene su u manjoj mjeri i alohtone biljke koje dobro podnose ekološke uvjete lokacije poput ukrasne dunjarice Cotoneaster horizontalis, hibiskusa Hibiscus syriacus ‘Woodbridge’, Prunus serrulata ‘Kiku Shidare Sakura’, ‘Gleditchia tricanthos ‘Sunburst’ i drugih. Najveća zelena površina s južne strane građevine predstavlja centralni prostor dizajna definiranog kružnim oblicima koje tvori šimšir Buxus sempervirens, te ruže kultivara Rosa ‘Lavaglut’. Dizajn je upotpunjen s okolišem korištenjem staze od većih benkovačkih ploča debljine 5 cm koje su postavljene u travnjak formirajući polukružnicu koja prati zadano oblikovanje prostora. Za ovaj projekt izrađen je i detaljan projekt navodnjavanja.