Blog

PROJEKTI

OPIS PROJEKTA

Vrt uz obalu u uvali Basina na Hvaru oblikovan je prvenstveno ekološkim dizajnom. Buduci da se parcela nalazi na osami okružena šumom alpskog bora i cesmine, pri krajobraznom oblikovanju korištene su uglavnom autohtone biljke koje su karakteristicne za postojecu fitocenozu. Južni dio parcele je izložen posolici te su ondje odabrane halofitne, kserofilne drvenaste vrste koje podnose posolicu, udare vjetra i kamenito tlo. Zadržana je i orezivanjem preoblikovana postojeca vazdazelena dendroflora, a posebno primjerci grma Pistacia lentiscus. Umjesto trave za prekrivanje ploha korišten je postojeci kamen razne granulacije koji je smišljeno rasporeden tvoreci puteljke, suhozide i hrpe. U blizini stambenog objekta predložene su lako održive arhitektonske biljke poput: Chamaerops humilis, Yucca rostata i Dasylirion acrotrichum. Nacin oblikovanja vrta uz obalu kao i odabir biljaka pridonijeli su stvaranju tipicnog lako održivog mediteranskog vrta.

FOTOGALERIJA