VILLA ROSMARINUS – HVAR

PROJEKT

OPIS PROJEKTA

Za vrtove ove vile izradili smo krajobrazni projekt, projekt navodnjavanja te izveli radove instaliranja sistema navodnjavanja kao i kompletne radove izvođenja vrta. Od osnutka vrta već tri godine pružamo usluge održavanja ovog vrta tijekom cijele godine. Na temelju valorizacije postojećih biljaka zadržane su neke biljke kamenjara od kojih je najvažnija velika, prirodno oblikovana stablašica; tršlja Pistacia lentiscus. Krovni vrt nad garažom dizajniran je autohtonim pokrivačima tla uz dominaciju palmi malih žumara Chamaerops humilis. Glamuroznost mediteranske vile naglašena je biljkama poput cikas palmi, bugenvile u loncu na ulazu, citrusa u glinenim loncima i dr. Budući da je veliki dio okoliša koji se obrađivao bio prirodni kamenjar, izgrađeni su podzidi koji su ispunjeni zemljom te zasađeni biljkama koje podnose takve aridne uvjete sa oskudnom količinom tla, poput smilja, lavande, ružmarina te trajnicama Gazania rigens, Lantana camara i drugim. Maslina kao neizostavan mediteranski element zasađena je na mnogim lokacijama gdje se to moglo obzirom na konfiguraciju terena. Budući da se radi o prirodnoj površini bilo je dosta improvizacije na terenu prilikom sadnje biljaka. Za skrivanje zidova te pojačavanje dojma zelenih površina korišteni su kultivari padajućeg ružmarina u kombinaciji sa tustikom Carpobrothus edulis, te trajnicom ljubičastih cvjetova Osteospermum frutescens. Područje oko bazena obrađeno je zanimljivim trajnicama koje cvjetaju ljeti; Felicia amelloides, Cerastium tomentosum u kombinaciji sa atraktivnim arhitektonskim biljkama Dasylirion acrotrichum i Cycas revoluta.