Podjela živica za Mediteran

Podjela živica za Mediteran

Živica je prostorna formacija, kojom se stvara zelena barijera pomoću biljaka. Postoji podjela na formalnu i neformalnu živicu. Formalne živice su one koje se redovito orezuju te su urednije, gušće su teksture i uglavnom neprobojne. Mediteranske vrste koje se u tu svrhu koriste su lovor –Laurus nobilis, pitospora – Pittosporum tobirum, šimšir – Buxus sempervirens, mirta – Myrtus communis , pirakanta – Pyracantha coccinea, masline – olea europaea ‘Cypressino’ lovor višnja – Prunus laurocerassus, Photinia x frasseri ‘Red Robin’, Teucrium fruticans, Elaeagnus x ebbingei, x Cuprocyparis leylandii, čempres- Cupressus sempervirens i dr.
Formalne živice karakteristične su za neke povijesne epohe, kao što su renesansa i barok, kada je bilo popularno strogo orezivanje šimšira, mirte, čempresa i drugih biljaka. Danas se formalne živice uglavnom koriste za odjeljivanje posjeda sa ciljem stvaranja vizualnih barijera naspram susjeda.
Za razliku od njih, neformalne živice Mediterana se uglavnom manje orezuju te djeluju prirodnije. Dobra neformalna Mediteranska živica je oleandar – Nerium oleander, ali mogu se koristiti i druge vrste poput bambusa Phyllostachys aurea, ružmarina (za nižu živicu), juka Yucca elephantipes, pirakanta – Pyracantha coccinea, spirea – Spirea vanhouttei, forzicija, ruža, agava, kaktusa roda Opuntia i drugo.
Živicama se uglavnom nastoji postići vizualna barijera različite visine, ali živice stvaraju i druge barijere poput onih za smanjenje buke, prašine i prolaza ljudi. Dobar izbor za stvaranje neformalnih neprobojnih živica otpornih na sušu (stoga primjenjivih za odjeljivanje privatnih posjeda, vikendica i drugih površina gdje je donekle nedostupan teren i ograničena njega), su trnovite vrste poput Pyracantha coccinea, Poncirus trifoliata, Punica granatum, Paliurus spina-christi.
Za živice koje smanjuju buku pogodne su one sjajnih gustih kožastih listova poput Prunus laurocerasus, Laurus nobilis, Pittosporum tobira, Photinia x frasseri ‘Red Robin’ i dr. Za upijanje i smanjenje utjecaja prašine naročito su pogodne četinjače, poput x Cuprocyparis leylandii, Cupressus sempervirens i dr. Neke drvenaste vrste poput Pyracantha coccinea se mogu koristiti kao formalne i neformalne, stoga su navedene u obje podjele.