Portfolio Filter: PROJEKTI

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Dugopolje-Bisko duga je 11.8 km. Podrucje kroz koje prolazi autocesta obraslo je submediteranskim i epimediteranskim termofilnim listopadnim šumama medunca ili duba s bijelim grabom ili crnim grabom Querco-Carpinetum orientalis i Carpino orientalis-Quercetum virgiliane, uglavnom u razlicitim stadijima visokih i niskih šikara.

shadow

Nasip Srijane Radovici nalazi se na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionici Bisko- Šestanovac u dužini od 1 km, nagiba 1:1.5. Izgraden je od zbijenog kamenog materijala koji je obložen zemljanim slojem.

shadow

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Bisko–Šestanovac duga je 25.1 km. Podrucje kroz koje prolazi autocesta obraslo je submediteranskim i epimediteranskim termofilnim listopadnim šumama medunca ili duba s bijelim grabom Querco-Carpinetum orientalis, uglavnom u razlicitim stadijima visokih i niskih šikara.

shadow

Prateci uslužni objekt PUO Mosor nalazi se na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionici Bisko–Šestanovac na približnoj stacionaži km 22+900.

shadow

Pri oblikovanju okoliša Gradevinskog fakulteta u Splitu na temelju analize prostora odabran je dizajn koji omogucava jednostavno održavanje zelenih površina.

shadow