Portfolio Filter: PROJEKTI

Idejnim projektom obuhvaćeno je uređenje zaštićenog posjeda koji se smatra kulturnim dobrom a nalazi se u Kraljevića selu kod Vignja na Pelješcu. Nakon inventarizacije postojeće vegetacije; lovora, košćele, kupine i dr. provedena je valorizacija te oblikovan okoliš u skladu sa vrijednostima prostora.

shadow

Dječje igralište Mertojak izgrađeno je na nagnutom terenu nekadašnjeg devastiranog dječjeg igrališta. Pri krajobraznom oblikovanju korištene su samo one vrste koje se smatraju sigurnima odnosno koje nisu potencijalno opasne po zdravlje djece te ne izazivaju toksikološke ni mehaničke ozljede.

shadow

Submediteranski vrt oblikovan je obzirom na netaknutu prirodu koja ga okružuje. Zelene površine vrta zauzimaju 2000 m². Vrt je podijeljen na dvije cjeline: jugoistočnu s parking prostorom i bazenom te zapadnu s interesantnim povrtnjakom u obliku kruga i voćnjakom.

shadow

Pri oblikovanju okoliša naselja vrtovi palmi u Strožancu izrađen je glavni krajobrazni projekt te su korištene tipične mediteranske biljke sa ciljem stvaranja luksuznog dojma koji dolikuje novoizgrađenom naselju. Dizajniran je okoliš koji se lako održava te izgleda efektno tijekom cijele godine.

shadow

Pri oblikovanju javne zelene površine u sklopu dječjeg igrališta u Rašeljikinoj ulici u Splitu sagledano je više aspekata: postojeće stanje terena, prisutnost prihvatljivih drvenastih vrsta, prirodne karakteristike prostora te korištenje prostora u budućnosti.

shadow

Krajobrazni projekt kapetanskog vrta u Orebiću prikazuje obnovu povijesnog perivoja kao važnog spomenika kulturnog mediteranskog nasljeđa. Kapetanski vrtovi Orebića su prepoznatljiva i zaštićena ostvarenja budući da je Orebić nekada bio važno pomorsko središte u kojem su nastale vile upečatljive tipološke osobitosti.

shadow

Krajobraznim uređenjem ACI marine u Splitu prikazan je suvremeni ekološki dizajn javnih gradskih površina. Pri oblikovanju su korišteni vazdazeleni pokrivači tla i skulpturalne biljke koje atraktivno izgledaju tijekom cijele godine a ujedno su otporne na posolicu, sunce i vjetar.

shadow

U sklopu uređenja turističke zgrade Rupe, koja gravitira području Nacionalnog parka Krka izrađen je projekt krajobraznog uređenja na nivou glavnog projekta. Pri tom su korištene autohtone i alohtone biljne vrste s ciljem postizanja estetike, uklapanja u postojeći okoliš kao i lakšeg održavanja.

shadow

Dječje igralište s pripadajućom zelenom površinom nastalo je na prostoru nekadašnjeg zapuštenog parka. Budući da se nastojalo sačuvati što više postojećih visokih stabala alepskih borova, novi dizajn prilagođen je pozicijama borova kao i projektnom zadatku koji je zahtijevao ostvarivanje komunikacije s obližnjom plažom.

shadow